Cosmos Business Systems

Cosmos Business Systems: Προσωρινός ανάδοχος του έργου αυτοματοποίησης των σημείων συναλλαγής των Κυπριακών Ταχυδρομείων

Προσωρινός ανάδοχος του έργου «Εισαγωγή Συστήματος Αυτοματοποίησης Σημείων Συναλλαγής», για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, αναδείχθηκε η Cosmos Business Systems, από το ... Read More

Send this to a friend